Internet Hard Disk h t t p : / / s a h a k 2 1 . t r i p o d . c o m 

Kebanyakan laman-laman yang tersenarai hanyalah untuk pengguna network Telekom sahaja. Anda mungkin mengalami masalah LOGIN sekiranya anda menggunakan "Dial-up"

Balik ke Homepage

Last day updated: 22-10-03